TEENUSED

  • Ohtlike puude raie
  • Puu hoolduslõikus
  • Viljapuu hoolduslõikus
  • Heki pügamine
  • Puu ja põõsa vormilõikus
  • Puu sidumine
  • Istutamine
  • Võsaraie 
  • Metsalangetus
  • Raiejääkide utiliseerimine

  Hinnapäringu jaoks võta ühendust 🙂