TEENUSED

 • Ohtlike puude raie
 • Puude hoolduslõikused
 • Viljapuude hoolduslõikused
 • Hekkide pügamised
 • Puude ja põõsaste vormilõikused
 • Puude sidumine Gefa fabritz sidumissüsteemidega
 • Puu sidumissüsteemi Gefa fabritz müük
 • Istutamine
 • Võsaraie 
 • Metsalangetus
 • Raiejääkide utiliseerimine

  Hinnapäringu jaoks võta ühendust 🙂