• Ohtlike puude raie
  • Puude hoolduslõikused
  • Viljapuude hoolduslõikused
  • Hekkide pügamised
  • Puude ja põõsaste vormilõikused
  • Puude sidumine Gefa fabritz sidumissüsteemidega
  • Puu sidumissüsteemi Gefa fabritz müük
  • Istutamine
  • Võsaraie 
  • Metsalangetus
  • Raiejääkide utiliseerimine

  Hinnapäringu jaoks võta ühendust 🙂